شبکه توزیع محتوا چیست ؟

شبکه توزیع محتوا یا به اختصار CDN ،به شبکه توزیع رسانه ای گفته میشود که معمولا در اکثر نقاط جهان توزیع شده اند. به این منظور که عملکرد یکسانی برای تمامی کاربران در کل جهان رخ دهد.

بیشتر بدانید !

سرویس ها

Dena

5000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • cloudflare
 • پهنای باند ماهیانه 10 GB

Dena +

9000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • cloudflare
 • پهنای باند ماهیانه 50 GB

Dena ++

18000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • cloudflare
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

Damavand

10000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • ArvanCloud
 • cloudflare
 • Highwinds Network ( stackpath )
 • پهنای باند ماهیانه 10 GB

Damavand +

19000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • ArvanCloud
 • cloudflare
 • Highwinds Network ( stackpath )
 • پهنای باند ماهیانه 50 GB

Damavand ++

50000 تومان / ماهیانه

 • شبکه ترکیبی چندگانه
 • پشتیبانی از ssl
 • شبکه های پشتیبانی شده :
 • iran network plus
 • ArvanCloud
 • cloudflare
 • Highwinds Network ( stackpath )
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود